Každému členu klubu vzniká povinnost uhradit řádně a včas členský roční příspěvek v předepsané výši.  

Členské roční příspěvky 2022:

muži a ženy 500 Kč
žactvo, dorost, studující, senioři  200 Kč

 Hrací předplatné (povinně **všichni hráči s regitrací u ČTS), ostatní dobrovolně:

ženy, muži 3 000 Kč
manželské páry (2x 2.500,-- Kč) 5 000 Kč
senioři a invalidní důchodci skupiny II. a III. (potvrzení ČSSZ) 2 000 Kč
senioři (dopolední hraní do 15:00, soboty, neděle celý den)   1 500 Kč
děti do věku 7 let 1 000 Kč
žactvo, dorost, studující do 26 let 2 000 Kč

Za seniory jsou považováni muži narození v roce 1958 a dříve, ženy narozené v roce 1960 a dříve.

Sleva pro dalšího souzence ve skupině:

2 sourozenci 3 700,- Kč celkem
3 sourozenci 5 100,- Kč celkem
4 sourozenci 6 200,- Kč celkem