Historie LTC

Vznik klubu a předválečná historie
Poválečná historie klubu
Novodobá historie a součastnosti
Předsedové klubu

 Vznik klubu a předválečná historie

Tenisový klub LTC Mladá Boleslav  v roce 2002 oslavoval 100. výročí svého trvání. Toto významné jubileum slaví společně s Fotbalovým klubem Mladá Boleslav - oba kluby začaly totiž ve stejném roce svou činnost. Měly ve svých počátcích i společné funkcionáře a stávalo se, že předsedou tenisového LTC a fotbalového SK či později založeného Mladoboleslavského SK byla jedna a táž osoba. Tenisu patří ale jedno prvenství - zatímco fotbalisté nacházeli postupně útočiště v různých částech města, jsou tenisové dvorce v sadech Na Štěpánce umístěny na stejném místě. Jsou tak nejstarším sportovištěm města, jež slouží nepřetržitě organizovanému sportu od svého vzniku. Musíme být vděčni prvním průkopníkům bílého sportu, že pro tenis vybrali překrásné prostředí městského parku, které lze označit jako jedno z nejhezčích v naší republice.

→ 1890 ←

Historie tenisu v Mladé Boleslavi se ale začala psát už před rokem 1902. Po roce 1890 se hrál tenis i v tehdejším královském městě Mladá Boleslav. Propagátory nového sportu v našem městě byli důstojníci rakousko-uherské armády. První dva pískové dvorce se nacházely v prostoru bývalé střelnice v tehdejším Důstojnickém sadu, tedy v údolí mezi dnešní restaurací Koliba a letním kinem; v těchto místech jsou dnes tři antukové kurty s klubovnou. Protože se důstojníci rakousko-uherské armády distancovali od mladoboleslavské veřejnosti, byl na pozemku, kde se dnes nachází sportovní hala Gymnázia Dr.Josefa Pekaře, postaven v roce 1900 další tenisový dvorec s pískovým povrchem. Ten sloužil společnosti vyššího úřednictva C&K hejtmanství v Mladé Boleslavi, většinou německy mluvící. Tenis tehdy provozovaný byl ovšem pojímán pouze jako společenská zábava bez jakýchkoli sportovních ambicí. Tomu odpovídalo i oblečení, v němž první tenisté sportovali.

→ 1902 ←

Začátky organizovaného tenisu se datují teprve od roku 1902 - tehdy vznikl Sportovní klub Mladá Boleslav - společný klub fotbalu a tenisu.Asi o čtyři roky později se oba sporty oddělily a tenis začal existovat samostatně pod názvem LTC Mladá Boleslav. Zkratka LTC znamená Lawn Tennis Circle; anglické lawn se překládá jako trávník, circle jako kroužek. Tenis se totiž ve Velké Británii, jež je jeho kolébkou, hrál pouze na trávě a tak přestože u nás i jinde v kontinentální Evropě travnaté dvorce neexistovaly (hrálo se jen na písku), slovo lawn se objevovalo v názvech většiny českých a evropských tenisových klubů. Slovo circle, tj.kroužek, bylo později nahrazeno slovem klub (v anglické transkripci psáno club); tím zkratka LTC mohla být používána i nadále. Angličané tak prostřednictvím sportu výrazně ovlivnili život v mnoha zemích - současně i sportovní terminologií, kterou přejal prakticky celý svět. Na návrh dlouholetého a váženého člena městského zastupitelstva JUDr.Bedřicha Laufbergera vyslovilo zastupitelstvo královského města Mladá Boleslav (počet obyvatel tehdy čítal 12 600 osob) roku 1902 souhlas se stavbou dvou dvorců s pískovým povrchem a "vysokým oplocením" v městských sadech na Štěpánce, tedy v místech dnešního tenisového areálu TK LTC Mladá Boleslav.

dospeli a

Byly postaveny ještě téhož roku a existují dodnes jako dvorce označené čísly 1 a 2 v prostoru před současnou klubovnou.Tehdejší klubovna se ovšem nacházela úplně jinde - byla to tzv. česká chaloupka. Tato malá dřevěná a romanticky vyhlížející budova, stojící v místech, kde se stýkala Rybná (dnešní Rybničná) ulice s Viničnou, byla "přilepená" ke skále pod školní budovou Obchodní akademie.Chaloupka byla zbouraná až po roce 1950. Kromě již zmíněného JUDr.Laufbergera mají největší zásluhu na vybudování tenisových dvorců i dva další boleslavští občané - berní úředník Karel Japl a Louis Tuček,účetní firmy Laurin & Klement.

tuek.jpg

Oba se nejvíce zasloužili o počáteční organizování chodu tenisového klubu. Na dvou nově postavených tenisových hřištích se novému sportu věnovali převážně studenti mladoboleslavského gymnázia a reálky (tehdy jediných dvou středních škol ve městě), kteří se stali prvními členy Sportovního klubu Mladá Boleslav. Bývalo skoro pravidlem, že dopoledne se věnovali tenisu a odpoledne pak oblékli fotbalový dres, aby sehráli zápas v kopané. Za provozování tenisu se vybíraly poplatky, které se odváděly do městské pokladny. Přesto, že středoškolští profesoři sportu nepřáli a studentům v jeho provozování bránili,počet mladých tenistů se zvyšoval. Tenis prostě zaujal. Prvního sportovního úspěchu se dočkal mladoboleslavský tenis už v roce 1903 - student Rudolf Müller vyhrál v Turnově župní juniorský přebor.

→ 1904 ←

Ve dnech 6.-10.září roku 1904 byl již na Štěpánce organizován turnaj o mistrovství severních Čech a o mistrovství města Mladá Boleslav. Z dochovaných novinových zpráv vyplývá, že mistrem severních Čech se stal tehdy náš zřejmě nejlepší tenista Žemla z I.ČLTK Praha, hrající pod krycím jménem Rázný, mistrem Mladé Boleslavi se stal Rudolf Müller.Soutěž hodnotil i tehdejší tisk: "Turnaj se vydařil a upoutal k sobě pozornost všeho českého tennisového světa, neboť shromáždili se tu nejlepší čeští hráči, jak pražští, tak i venkovští, aby nyní na konci saissony své síly změřili. "Velký rozvoj tenisového sportu nastal až v období po 1. světové válce. Souvisel jednak s měnícím se životním stylem, jednak s rostoucí ekonomickou prosperitou Československé republiky.

→ 1906 ←

Mladoboleslavské listy č.73 ze dne 22.září 1906

III.lawn-tennisový turnaj pořádaný ve dnech 7.-11.září 1906 SK LTC Mladá Boleslav na vzorných dvorcích klubových na Štěpánce upoutal k sobě pozornost všeho českého lawn-tennisového světa, neboť shromáždili se tu nejlepší hráčí čeští (mimo Žemly) jak pražští,tak i venkovští,aby nyní na konci saisony své síly změřili. Pořadatelství spočívalo v neúnavných rukou Dr.V.Veselého a K.Meissnera.Hrálo se o mistrovství Severních Čech ve dvouhře i čtyřhře dam i pánů, dále o mistrovství královského města Mladé Boleslavě ve dvouhře a čtyřhře pánů, konečně pak hry vyrovnávací. Tunaj byl četně navštíven jak hráči z Prahy, tak i z venkovských měst, jako z Plzně, Kladna, Pardubic, Kolína, Lysé nad Labem, Semil a Jičína.U hřiště bylo postaráno o všeliké občerstvení. Na oslavu ukočení těchto závodů byl uspořádán večírek u „Modrého hroznu“ spojený z rozdáváním čestných cen a odznaků. Čestné ceny a odznaky byly předem vystaveny v závodě pana Hakena. Po programu byl tanec, vstup volný, začátek o 8 hod. večerní.

dospeli a

 K významnému rozvoji bílého sportu v Mladé Boleslavi došlo začátkem 20.let minulého století - tehdy byly anglickou firmou Dunlop postaveny na Štěpánce další dva dvorce, v pořadí třetí a čtvrtý.Ke dvěma pískovým dvorcům přibyly dva dvorce s antukovým povrchem, což byla novinka. Mladá Boleslav tak měla jako jedno z prvních měst tehdejší ČSR antuková hřiště.

dospeli a

Tato investice na dlouhou dobu zadlužila tenisový klub - postavení dvorců bylo provedeno na úvěr v anglických librách, splácelo se samozřejmě v čsl.korunách. Dluh potom po devalvaci koruny po hospodářské krizi ještě vzrostl. K jeho takřka úplnému vyrovnání došlo v roce 1938, definitivně byl zlikvidován až po 2.světové válce.Další dva dvorce, v pořadí pátý a šestý, vznikly pravděpodobně v roce 1926.

dospeli a

dospeli b

Vzhledem k finanční situaci klubu (velké zadlužení po výstavbě antukových dvorců) byly postaveny z šedého písku z nedalekého Bradlce, z tzv.bradlecké drtě. Tenisté je nazývali "bláťáky".Teprve před druhou světovou válkou, když již byl dluh za první antukové dvorce takřka splacen, byl písečný povrch ze dvorců 1, 2, 5 a 6 stržen a nahrazen antukou, která mezitím zlevnila.

→ 1926 ←

Francis Fisher finalista Australasian Open (dnes Australian open) v roce 1906, ale byl poražen Tony Wildingem. Fisher byl jedním ze čtyř novozélanďanů, který hrál ve finále Grand Slamu.
 

dospeli a

  → 1927 ←

V roce 1927 byla postavena nová dřevěná klubovna, stojící na nízkých cihlových sloupech vzhledem k častým záplavám potoka Klenice. Byla umístěna mezi dvorci č.2 a 4. Tím byl areál koncem 20.let v podstatě dobudován.Díky jeho umístění do prostředí krásného parku, zejména ale schopnosti tehdejších klubových funkcionářů, začal hrát mladoboleslavský tenis významnou roli nejen v životě města, ale i československého tenisu. Jeho nejvýznamnější osobností byl především JUDr.Karel Meissner

KM.png

všestranný sportovní funkcionář, jenž se prosadil i na nejvyšší úrovni. Byl dlouholetým předsedou LTC Mladá Boleslav, Mladoboleslavského SK (populárního fotbalového klubu) i Bruslařského klubu Mladá Boleslav; současně vykonával i funkci místopředsedy československé lawn-tennisové asociace a kapitána československé fotbalové asociace. Vedl mj.naši fotbalovou výpravu na mistrovství světa v Itálii v roce 1934, na němž naše mužstvo v čele s legendárním Pláničkou získalo stříbrné medaile. K.Messner byl v roce 1940 umučen v koncentračním táboře Buchenwald. V koncentračním táboře zahynula i další významná osobnost mladoboleslavského tenisu - tehdejší nejlepší hráč Otto Herrman,

OHerrmanaa_2.jpg

který na vrcholu své výkonnosti patřil mezi přední hráče republiky a jednou reprezentoval ČSR proti Polsku.Na mladoboleslavských kurtech hrávali tehdy všichni významní českoslovenští tenisté, např. Karel Koželuh, dvojnásobný profesionální mistr světa. Častými hosty zde bývali i tehdejší reprezentanti - před utkáními Davisova poháru mívali totiž soustředění v Doksech a v rámci přípravy hráli v Mladé Boleslavi různá přípravná či kontrolní utkání.Tak se na našich dvorcích objevili např.nejlepší československý hráč Menzel (rodák z Liberce a ač sudetský Němec, úspěšně reprezentoval ČSR - v druhé polovině 30.let patřil podle odborníků dokonce do první světové desítky),

Roderich_Menzel_01.jpg

slovenská "jednička" Hecht, Maršálek, Cejnar a další.Velkým úspěchem skončily mezinárodní turnaje - první se uskutečnil na Štěpánce v roce 1927. Stal se součástí významné akce - Severočeské hospodářské výstavy v Mladé Boleslavi, konané v městském parku, jenž se od této doby nazývá Výstaviště. Doslova hvězdné obsazení měl turnaj v roce 1931, kterého se zúčastnili australští, němečtí a rakouští tenisté. Rovněž tenisové exhibice popularizovaly tenis - v jedné se v roce 1926 v Mladé Boleslavi představil novozélandský reprezentant Fisher.

→ 1928 ←

V roce 1928 bylo v Mladé Boleslavi uspořádáno mistrovství republiky dorostenců - tento turnaj se hraje tradičně každoročně v Pardubicích (tzv. Pardubická juniorka) a poprvé v historii se hrál mimo východočeskou metropoli. Válečné období samozřejmě poznamenalo činnost klubu.

dospeli a

 → 1938 ←

Památná byla i exhibice v roce 1938 - hlavní osobou byl "král komiků" Vlasta Burian, velký sportovec a příznivec tenisu. Partnery mu byli tehdejší přední hráč J.Síba (v 60. letech ústřední trenér) a dva mladoboleslavští dorostenci - Vaníček (po válce nejlepší hráč a později i dlouholetý předseda klubu) a Stein.

dospeli a

Po krátkém poválečném oživení přišlo období stagnace - období 50.let. Tenis, považovaný za "buržoasní sport", tehdy patřil mezi ty sporty, jež stály na pokraji zájmu politických představitelů. Významnou roli v mladoboleslavském závodním tenisu tohoto období hráli tehdy kromě již zmíněného Jaromíra Vaníčka i další výborní hráči klubu - Josef Košťál a Karel Macas.Sportovní výsledky LTC Mladá Boleslav před 1.světovou válkou a krátce po ní nejsou příliš známy. Tenisu v jeho počátcích vévodil tehdy nejlepší mladoboleslavský hráč Rudolf Müller. Ten na důkaz svého vlasteneckého cítění přijal český překlad svého jména, tj.Mlynář a podepisoval se i českým ekvivalentem, tedy Müller-Mlynář. Tento způsob přejmenování byl tehdy u mladých vlastenecky a protirakousky smýšlejících sportovců běžný - tento trend udal tehdy nejznámější průkopník sportu na počátku 20.století JUDr.Rössler, který přijal český překlad svého jména, tj.Ořovský.V meziválečném období dominoval mladoboleslavskému tenisu jednoznačně Otto Herrmann, dlouholetý přeborník klubu (naposledy vyhrál přebor města v roce 1938 nad Josefem Košťálem), jeho úspěchy a smutný konec byly zmíněny již dříve. Teprve období těsně před druhou světovou válkou je již dostatečně doloženo. Smíšené družstvo mladoboleslavských tenistů hrálo tehdy 1.třídu Severočeské župy,tedy soutěž asi na úrovni dnešní divize.Členy družstva byli: Herrmann, Horák, Ponec, Fejfar, Finke, Adam, Košťál, dorostenci Vaníček a Stein, ženy Knapová, Vlachová a Žáková. Soupeři Mladoboleslavských v této soutěži byla družstva LTOSK Benátky n.J., LTC Český Brod, LTC Houštka Stará Boleslav, SLTK Roudnice a LTC Turnov. Stálým přeborníkem v letech 1936-1939 bylo benátecké družstvo, opírající se především o výkony Chyského. Boleslavské družstvo v tomto období končívalo na 2.-4. místě. Kromě mistrovských utkání družstev se konala také župní mistrovství jednotlivců. V roce 1938 se přeborníkem župy v kategorii juniorů stal mladoboleslavský Jaromír Vaníček. O rok později se mistrovství Severočeské župy konalo v Mladé Boleslavi. Na domácích dvorcích se dařilo nejvíce Vaníčkovi, který ve finále dvouhry mužů podlehl Chyskému z Benátek n.J. LTC_1940.jpg

V roce 1940 se župní přebory konaly už jen v kategorii jednotlivců (hrálo se v Turnově), soutěž družstev se přestala hrát. Jediný úspěch pro mladoboleslavský klub tehdy získal Vaníček - ve finále juniorské soutěže podlehl benáteckému Sixtovi. Toto bylo poslední mistrovství, tenis se v průběhu války provozoval pouze na přátelské a rekreační úrovni. Vaníčkova slibně se rozvíjející kariéra tak byla, podobně jako u mnohých dalších sportovců, zastavena válkou.

Poválečná historie klubu

Teprve přelom 50. a 60.let a s ním postupné politické uvolňování přinášejí oživení života tenisového klubu, jež se projevilo jak v oblasti výstavby, tak v oblasti sportovní. V letech 1957-1958 byla svépomocí vybudována zděná stavba u dvorců č. 1 a 2, dodnes nazývaná "kameňák". Vznikla za obdivuhodné iniciativy našich členů, především Vaníčka, Chrousta a Špringla. V dalších sezónách (1959-1961) byl život klubu částečně ochromen. Výstavba městské kanalizace vyřadila totiž na dva roky z provozu polovinu z šesti dvorců. V té době ale nastupuje nová hráčská generace včele s Janem Kučerou, Josefem Hradcem, Vlastou Šimáňovou, Zdeňkou Hořejší a Evou Kučerovou, úspěšně doplněná zkušenými hráči Jaromírem Vaníčkem, Jaromírem Hrubým, Jaroslavou Štilcovou a posilou z Benátek Čeňkem Chyským, která výrazně posunuje výkonnost mladoboleslavského tenisu. K nim se brzy přidávají i další dva významní sportovci - Petr Šanda a Jiří Vokáč, oba známí především jako hokejisté.

dospeli a

Úspěšnou propagací bílého sportu byla exhibice v roce 1960 - nejlepší domácí hráč Josef Hradec změřil své síly s přeborníkem republiky Richardem Schönbornem.Ten ještě na vrcholu své slávy emigroval do SRN, kde se později stal svazovým trenérem. Sportovní úspěchy 60.let úzce souvisejí i s dalším rozvojem klubu. 

→ 1972 ←

Zájem o tenis si vynutil další rozšíření areálu - nejprve se svépomocí v letech 1971-1972 postavila dvě další hřiště (dvorce č. 7 a 8). Nejagilnějším pracovníkem byl dlouholetý obětavý člen František Šnajdr,významná postava mladoboleslavského sportu, především cyklistiky.

dospeli a

 → 1973 ←

V roce 1973 byla v rámci spolupráce s tenisovým oddílem TJ SPARTA Praha uspořádána v Mladé Boleslavi exhibice za účasti předních pražských hráčů a hráček Píseckého, Vrby, domácí Šimáňové ale především Martiny Navrátilové, později nejlepší světové tenistky.

dospeli a

 → 1974 ←

V roce 1974 se začalo s výstavbou nové klubovny, která byla o rok později dokončena. Na této nejvýznamnější stavební akci, jež nepotřebovala žádné kontrolní dny a byla dokončena ještě před termínem, odpracovali členové klubu bezplatně 10.810 brigádnických hodin! Projektantem byl Jiří Jeníček, stavbyvedoucím bývalý vynikající hráč Jan Kučera - oba členové oddílu, organizátorskou "duší" stavby byl tehdejší dlouholetý správce Miloslav Houska.Určitým nepřítelem v počáteční fázi stavby bylo veřejné mínění - mnozí milovníci a návštěvníci parku nelibě nesli skutečnost, že došlo k vykácení stromů ve stráni a byl umožněn příjezd automobilů a stavebních strojů k místu stavby, ležící v "srdci" lesoparku Štěpánka. Úspěch dvouletého pracovního úsilí a nasazení členů tenisového klubu byl ale evidentní - citlivé umístění klubovny do stráně nakonec ocenili ti největší odpůrci stavby.

dospeli a

 Klubovna pak byla mnohokrát využita i dalšími sportovci (zejména atlety a cyklisty) při pořádání vrcholových sportovních soutěží - mj. přeboru republiky v cyklokrosu či přespolním běhu. Především ale slouží tenistům - díky prostředí, zázemí a širokému kádru obětavých funkcionářů a jejich kontaktům se několikrát v Mladé Boleslavi konaly v 70. a 80.letech přebory republiky smíšených žákovských a dorosteneckých družstev, takže příznivci tenisu měli možnost vidět plejádu pozdějších tenisových reprezentantů či předních hráčů - např. Slávu Doseděla, Davida Rikla a další. Na celostátních turnajích dorostu (1. ročník se konal v Mladé Boleslavi už v roce 1963 pod názvem Memoriál Josefa Košťála - na počest vynikajícího mladoboleslavského tenisty 40.a 50.let) získávali první zkušenosti např. Pavel Huťka (vítěz 1.ročníku), Pavel Složil, Regina Maršíková (oba zvítězili v 6. ročníku v roce 1971), Jan Birner a mnozí další. Několikaleté kontakty s tenisty tehdejší NDR (Zwickau a Zittau) v letech 1972-1979 umožnily našim tenistům účast na druhém nejvýznamnějším východoněmeckém tenisovém turnaji - tzv. Poháru tří zemí, jenž se konal v saském pohraničním městě Zittau a jehož se zúčastňovala klubová družstva BSG Sachsering Zwickau, výběru Drážďan, polské jelení Góry a Slavie Praha. Naši tenisté tehdejší AUTOŠKODY v tomto turnaji několikrát zvítězili.

→ 1980 ←

Po roce 1980 dochází k dalšímu rozšíření areálu - za velké brigádnické podpory našich členů, zejména J.Vacardy a M.Šulce, vznikají zatím poslední dva dvorce č.9 a 10. V té době prožívá mladoboleslavský tenis období dalšího sportovního rozmachu - několikaleté účinkování A družstva dospělých v národní tenisové lize bylo výsledkem především obětavé organizátorské a trenérské práce Jaroslava Kratochvíla st. a úrovně nové hráčské generace kolem zkušeného Michala Hahna.

Ve druhé polovině 80.let nastupuje i nová generace trenérů s nejvyšším možným vzděláním - J.Hradec a J.Vokáč - I. třída a M.Hahn - II. třída. V těchto letech vyrůstá početná skupina mladoboleslavských odchovanců - Petr Vomáčka, Ivan a Petr Bartoňovi, Monika a Jaroslav Kratochvílovi, Ivana Trčková, Blanka Kaňková, Tamara Reinišová, Ilona Švejdová, Aleš Horvát, Petr Kvasnička, Libor Švejda, Kateřina Erbenová, Alžběta Vokáčová, Andrea Hradcová, Petr Čejka, Libor Vacarda, Michal a David Hahnové, Jan Hluchý, Petr Krejčí a další.

dospeli a

 Dokladují to významné úspěchy v kategoriích mládeže - desítky vítězství jak v krajských přeborech jednotlivců, tak i v celostátních turnajích. Především Vomáčka, I. Bartoň, Trčková, Kratochvílová, Čejka, Vacarda, Vokáčová a Hradcová patřili k absolutní špičce Středočeského kraje a zaujímali i vysoká postavení v celostátním žebříčku. Odměnou pro úspěšné hráče a trenéry byl také zájezd hráčů a trenérů do SRN a přátelské utkání s TSV Adendorf u Hamburku. V době hluboké totality byl tento zájezd provázen zvýšenou aktivitou ze strany STB a značným rizikem pro vedoucí a organizátory této velmi úspěšné akce (J.Hradec a J.Vokáč, na kterou pak navazovaly další velmi přátelské kontakty. Vroce 1990 byl pak uspořádán reciproční zájezd převážně členů našeho klubu do Finska, kde bylo sehráno také přátelské utkání s klubem Espoo u Helsinek.

Novodobá historie a současnost

→ 1990 ←

V roce ].990 dosahuje mladé prakticky juniorské družstvo (s vyjímkou bratří Bartoňů) vynikajícího úspěchu získáním 3. místa v jedné z nejsilnějších skupin NTL a v jedné z nejlepších sestav posledních let:

dospeli a

Čejka, Homolka - hostující hráč z Aritmy Praha, Vacarda, I. Bartoň, P. Bartoň, Vokáčová, Hradcová a Erbenová. Družstvo vedl a trénoval J. Hradec. Pozoruhodné bylo, že až na jedinou výjimku se jednalo o družstvo složené z vlastních odchovanci, což bylo v této soutěži raritou.

→ 1991 ←

Významným mezníkem v historii LTC Mladá Boleslav se stal rok 1991, kdy dochází k osamostatnění klubu a jeho registraci jako občanského sdružení u ministerstva vnitra ČR. Rozhodnutím Okresního soudu v Mladé Boleslavi vrátila TJ AUTOŠKODA v roce 1992 v rámci restituce celkem 6 dvorců č.1 až 6. Následně byla uzavřena kupní smlouva o odkoupení dvorců č.9 a 10 - jejich hodnota činila 120.000,- Kč.  Samostatnou kapitolou v historii klubu je Tenisová škola mládeže, vedená od roku 1991 Tomášem Křováčkem.Manželé Hrůšovi vedou "přípravku TŠM" (v současné době 36 dětí),

dospeli a

trenéři M.Kratochvílová J.Kratochvíl ml. a V.Nejedlý učí základům tenisu v současnosti v sedmi skupinách tří ročníků TŠM - celkem 52 dětí.Protože se jedná o velmi záslužnou práci, je nutné jmenovat alespoň některé další trenéry, kteří se v minulosti podíleli na výchově mládeže počínaje zakladatelem TŠM JUDr. J.Vaníčkem a dalšími obětavými trenéry, kteří v TŠM od roku 1971 střídavě působili: J.Kratochvíl st., Z.Přibyl, L.Josífko, J.Vokáč, J.Hradec, O.Buda, V.Čejka, R.Vomáčková, P.Kvasnička, P.Herčík, P.Křováček, M.Hahn, P.Kaňka, B.Kusá, A.Horvát, T.Cihlářová, V.Malý a další. Je faktem, že v posledních letech se nepodařilo udržet závodní činnost na úrovni předchozích let. Především A družstvo zasáhl generační problém, takže v roce 2001 dokonce sestoupilo až do krajského přeboru. V letošním roce došlo díky systematické práci trenérů a vedoucích družstev k zásadnímu obratu. Ve třech kategoriích se podařilo postoupit do vyšších soutěží! Důležitým příslibem dalšího výkonnostního vzestupu jak mladšího, tak staršího žactva je účast v nejvyšších soutěžích. Úspěchem je i návrat A družstva dospělých do divize. Přáním pro příští sezónu je udržet vzestupnou výkonnost všech družstev i jednotlivců. K tomu by mělo přispět plánované zastřešení dvorců č.1 a 2 pouze na zimní sezóny. Jedná se ale o značnou investici v hodnotě cca 2.5 mil. Kč, na kterou zatím nemáme k disposici potřebné finanční prostředky. První přípravné práce by měly být provedeny již v letošním roce. Jednoznačným dokladem o dobrém hospodaření a vedení klubu, který je naprosto samostatně fungujícím subjektem, je zajištění finančních prostředků na veškeré činnosti klubu. Je nutné si uvědomit, že i při stoupajících cenách energií a dalších materiálů a služeb si vše hradíme z vlastních prostředků, což je velmi dobrou vizitkou klubu. Navíc se podařilo dokončit veškeré plánované rekonstrukce a opravy šatnového objektu (rekonstrukce všech čtyř umýváren, dvou WC, oprava střechy a krbu, oprava teras a fasády atd.) také díky vynikající spolupráci s OS ČSTV a sponzory. Další opravy jako nové podezdívky, oplocení atd. připravujeme ještě v letošním roce. To, že tenisový areál je nyní ve velmi dobrém stavu, je také nemalou zásluhou správce dvorců "všeuměla" Míly Hluchého, který tuto činnost vykonává již od roku 1991, v posledních letech za pomoci jeho neméně zdatného kolegy Petra Křováčka. Oba tak navazují na úspěšnou práci dlouholetého správce Miloslava Housky. Dokladem o vítězstvích, prohrách ale i o celkovém životě tenisového klubu jak v závodním, tak i rekreačním tenisu, jsou kroniky. Je nutné poděkovat všem autorům (J.Dufek, F.Kvasnička, M.Josífková a další), ale především Zdeňku Přibylovi za jeho vtipné kresby a glosy, jež zaslouží obdiv a uznání. Jeho kroniky, především poslední, tj.třetí díl, nasadily pomyslnou vysokou laťku, kterou budou jen obtížně další kronikáři překonávat.

→ 1994 ←

V roce 1994 byl z majetku TJ odkoupena budova, sestávající ze dvou objektů šaten a klubovny v celkové odhadní hodnotě 1.600.000,- Kč. V roce 1994 a 1995 byly na našich dvorcích úspěšně uspořádány významné turnaje kategorie "A" - na tehdejší dobu vysoko dotované částkami 60.000,- Kč a 75.000,- Kč. Vítězové Luxa, Vaněk, Dezort, Friedl a další jsou stále úspěšnými hráči v okruhu ATP.

→ 1995 ←

V roce 1995 vyhrálo A družstvo dospělých II.ligu před týmy Pardubic a Liberce a probojovalo se do I.ligy, čímž dosáhlo historického úspěchu. V roce 1995 dosáhlo vynikajícího úspěchu družstvo staršího žactva, když zvítézilo v KADET TOUR v sestavě Musil, Butaš, Třnka, Sloup, Brunát, Vopatová, Volfová a Stehnová. Vedoucím byl F. Butaš st.

dospeli a

→ 1996 ←

V roce 1996 v I.lize  družstvo dospělých nevyhrálo jediné utkání a sestoupilo zpět do II.ligy. Následující období ale znamenala postupnou stagnaci a pozvolný výkonostní sestup, mj.zaviněný tím, že několik mladoboleslavských hráčů odešlo do zahraničí, kde dosud žijí (P.Vomáčka - Švédsko, A. Vokáčová, P. Čejka a D. Hahn - SRN), jiní dali prioritu studiím (A.Hradcová, J.Hluchý, M.Hahn ml.) atd.

→ 2000 ←

Konečně v roce 2000 byla s tělovýchovnou jednotou uzavřena dohoda o vyrovnání majetku, kdy byly klubu vráceny dvorce č.7 a 8, cvičná hrací stěna a tzv. "kameňák" v celkové odhadní ceně 240.000,- Kč. V této souvislosti je nutné kvitovat velmi korektní a vstřícný postup se strany vedení TJ AUTOŠKODA. Tím jsou prakticky ve vlastnictví TK LTC Mladá Boleslav všechny stavby a hřiště mimo pozemků, které jsou majetkem města Mladá Boleslav. Na všech těchto uskutečněných transakcích a s nimi spojenými nespočetnými složitými jednáními se podílel tým vedený JUDr.V. Feistauerovou a K. Krejčím. Jejich obrovská zásluha bude doceněna asi až následujícími generacemi. Mediálně rozhodně nejúspěšnější akci v historii byl turnaj ŠkoFIN Tour 2000. Turnaj přilákal do tenisového areálu více než tisíc diváků, kteří sledovali tenisové umění mnoha známých osobností v čele s předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky prof.Václavem Klausem, světově proslulými hokejisty NHL Dominikem Haškem, Patrikem Eliášem, fotbalovými internacionály Antonínem Panenkou, Ladislavem Vízkem, herci Miroslavem Šimkem, Martinem Dejdarem, Pavlem Zedníčkem, Pavlem Novým, Ondřejem Vetchým, Jiřím Lábusem a dalšími.

→ 2003 ←

V roce 2002 zasáhly tenisové dvorce rozsáhlé povodně a proto se oslavy 100 let tenisu přesunuly až na rok 2003. Slavnostní večer se konal v únoru 2003 v restauraci Koliba za účasti cca 150 lidí. Byla předána řada vyznamenání a ocenění.
Mezi odměněnými byli:

předsedové klubu V. Geduš, V. Moskura, J.Vaníček / in memoriam /, M. Šulc, P. Křováček a J.Hradec
nejstarší hrající člen klubu A. Šnejdar
současní závodní hráči, Volfová, Nezavdalová, Butaš, Erben, Bonhard
ocenění za dlouholetou závodní, trenérskou resp. funkcionářskou činnost Kučera, Hahn sen., Vokáč, Krejčí, Kratochvíl sen., Hrůša
úspěchy v kategorii zdravotně postižených V. Malý
trenéři Kratochvílová, Horvát, Křováček ml.
vítězové ankety tenista století Hradec, Kučera, Šanda
bývalí hráči Janků, Vaněčková, Cihlářová, Macas, Šanda, Vomáčka, Bartoň I., Bartoň P., Čejka, Vokáčová, Hradcová, Vacarda, Hahn M., Hahn D., Krejčí
funkcionáři Josífková, Feistauerová, Miřacká, Hluchý, Přibyl, Škába, Krejčí, Kvasnička, Butaš sen.
Sponzoři klubu firmy GALL-ICM, GRENT, STRABAG, VALID, ŠKODA-AUTO, C OMPAG, KUKU a FORMEX
spřátelený tenisový klub T5TT Glogov a TJ AUTO ŠKODA

 → 2004 ←

V roce 2004 dochází k útlumu v závodní činnosti, obzvláště v kategorii dospělých, způsobené odchodem opor A týmu dospělých do jiných klubů. Do klubu nastupuje trenér I. třídy PaeDr. Mirek Špalek, trenér s mnohaletými zkušenostmi z trénování v zahraničí a začíná etapa výrazných změn v oblasti trénování závodních hráčů všech kategorií. Výjimečným momentem v této sezóně byla záchrana života hráči Karbo Benátky Janu Špringlovi, za což patří velký dík manželům Nezavdalovým a Markovičovým.V závěru roku se uskutečnila v kavárně Felicia v DK členská schůze, která měla na pořadu dva důležité body, změnu stanov a volbu nového výboru, oba body byly projednány a schváleny, výbor pro další tříleté období bude pracovat ve složení Hradec, Ing. Bondard, Hluchý, Mgr. Kratochvílová, Ing. Křováček, Mgr. Nejedlý, Ing. Nezavdal, Pekárna, Ing. Pospíšil, Škába, RNDr. Šťastný.

→ 2005 ←

Rok 2005 začíná velmi smutně nečekaným úmrtím vynikajícího hráče a výborného kamaráda Ivana Bartoně, Navždy nám zůstane v paměti nejenom pro svou neuvěřitelnou techniku úderů.V letošní sezóně byla koupena divizní soutěž a družstvo v sestavě Svoboda, Herda J., Chmelík, Futera, Linhart, Machovská, Nezavdalová, s neuvěřitelným věkovým průměrem 17 let, skončilo na druhém místě. Úspěchem též byla účast všech družstev mládeže v nejvyšších republikových soutěžích.Podpisem smlouvy s firmou Matchpoint začíná úspěšná spolupráce v oblasti vybavení hráčů tenisovým vybavením za zvýhodněných podmínek.Organizátorským úspěchem je přidělení pořadatelství turnaje mužů a žen nejvyšší kategorie A Optim Tour, o což se značnou měrou zasloužili pánové Ing. Bonhard a Ing. Nezavdal, kteří si zaslouží i dík za organizování prvního ročníku turnaje.Vítězem prvního ročníku se stal Jirka Vrbka, TK Milten a Helena Vildová, Sportovní stavby Praha. Byly zahájeny ve spolupráci s firmou Lipraco stavební práce na rozšíření balkonu, což bylo členy klubu velmi pozitivně kvitováno.

→ 2006 ←

V roce 2006 byly dokončeny práce na rozšíření balkonu, bylo zhotoveno nové oplocení čtyř dvorců včetně podezdívek a zrenovovány prostory kiosku. Výborně se osvědčil systém rezervování dvorců přes internet, za což patří velký dík Ing. Miloši Pospíšilovi.A tým dospělých obsadil v divizi 4té místo a opět všechna mládežnická družstva úspěšně bojovala v nejvyšších mládežnických soutěžích, družstvo babytenisu dokonce postoupilo na přebor ČR.S výborným hráčským obsazením proběhl II. ročník turnaje Optim Tour, ve kterém zvítězili Jan Příhoda, TCF Mariánské Lázně a Gabriela Bergmanová z Realsportu Nymburk.

→ 2007 ←

V roce 2007 unikl postup A týmu dospělých pouze o skóre do 2. ligy, opět všechna mládežnická družstva zdařile vystupovala v nejvyšších mládežnických soutěžích, bylo dosaženo plno úspěchů i v kategoriích jednotlivců. Dobře si vedla TŠM pod vedením Mgr. Kratochvílové s trenéry Dlaskem, Ing. Nezavdalem, Markovičem, Nezavdalovou a Mgr. Nejedlým. V sedmi skupinách trénovalo 63 dětí.Ve III. Ročníku turnaje Optim Tour zvítězili Ondřej Tomíška z TK Pernštýn Pardubice a Belbova Tereza z Plzně.V tomto roce opět proběhla volba nového výboru na další tříleté období ve složení Hradec, Ing. Křováček, Škába, RNDr. Šťastný, Ing. Miloš Pospíšil, Erben, Mgr. Nejedlý, kontrolní komise byla zvolena ve složení Šulc, P. Křováček, Ryger

→ 2008 ←

V roce 2008 A družstvo dospělých vybojovalo v divizi třetí místo, mládežnická družstva opět udržela nejvyšší soutěže.Ve IV. ročníku turnaje Optim Tour kralovali v kategorii mužů opět Ondřej Tomíška z Pardubic a v kategorii žen Kateřina Sisková z Olomouce.Byly dokončena stavba terasy firmou BPBP a instalováno napojení na pult centrální ochrany, čímž byly zabezpečeny všechny prostory areálu proti nezvaným návštěvníkům.

→ 2009 ←

V roce 2009 opět A tým dospělých obsadil v divizi 3. místo, nezaostal ani dorost a mladší žactvo, kteří též vybojovali pomyslné bronzové medaile. Velkým úspěchem hráčky Lenky Brůchové je 3. místo na turnaji Optim Tour a zisk prvního místa v anketě Boleslavského deníku jako „Sportovec roku do 18 let“.V. ročník turnaje BPBP Optim Tour vyhrál potřetí v kategorii mužů Ondřej Tomíška a v kategorii žen Petra Rohanová z I. ČLTK Praha.Z běžných stavebních úprav je nutné jmenovat rekonstrukci části nepoužívaných sociálních zařízení v 1. patře klubovny.V rámci družby Magistrátu Mladé Boleslavi bylo sehráno přátelské utkání s mužstvem Zwingenbergu, které proběhlo na vysoké sportovní i společenské úrovni.Úspěšně a na vysoké úrovni proběhl v našem areálu turnaj UNI CREDIT BANK, na konci sezóny měl velmi pěknou účast turnaj dětí, kde se sešlo 40 startujících.

→ 2010 ←

Rok 2010 byl ve znamení poklesu výkonnosti družstev mládeže, který dokumentuje sestup družstev dorostu a mladšího žactva z nejvyšších republikových soutěží. Tým dospělých v divizní soutěži pokračoval ve kvalitních výkonech z předcházejících let a obsadil 2. místo.Lenka Brůchová získává v kategorii dorostu 2. místo ve čtyřhře na halovém mistrovství ČR, 1. místo ve čtyřhře na oblastních přeborech a plno cenných úspěchů na celostátních turnajích.Proběhlo přátelské utkání opět s družstvem Zvingenbergu.Na turnaji BPBP Optim Tour kralovali opět Ondřej Tomíška , již počtvrté a v ženách Marieta Vágnerová z Prostějova. Velkého úspěchu dosáhla boleslavská Eva Válková, která ve dvouhře i ve čtyřhře obsadila 2. místo.Proběhly volby nového výboru na další tříleté období, výbor byl zvolen ve složení Hradec, Ing. Křováček, Ing. Ortcykr, Pech, PaeDr. Špalek, Brůcha, Erben, kontrolní komise byla zvolena ve složení RNDr. Šťastný, Kozmérová, P. Křováček.

→ 2011 ←

V roce 2011 došlo k významnému kroku v závodní činnosti, byla koupena 2. liga dospělých od Řevnic. Původním záměrem bylo udržení v soutěži, ale nakonec A tým bojoval do posledního kola o postup do 1. ligy a nakonec vybojoval 2. místo. B tým vybojoval v divizi pomyslný bronz. Zklamáním bylo, že jsme letos v kategorii mládeže neudrželi ani jednu nejvyšší republikovou soutěž.Účast na mistrovství ČR si vybojovali v kategorii žen a dorostu Lenka Brůchová a v kategorii dorostu Klára Vtelenská.Vítězi VII. Ročníku turnaje BPBP Optim Tour se stali Šodek z I:ČLTK Praha a Stuchlá z Viamontu Teplice, ve čtyřhře vybojovala první místo Eva Válková, která je oporou boleslavského A týmu ve 2. lize. Smutnou událostí tohoto roku bylo úmrtí našeho dlouholetého člena, závodního hráče a funkcionáře Jirky Hladíka.

→ 2012 ←

V roce 2012 jsme již druhým rokem hráli 2. ligu dospělých a až do samého závěru jsme bojovali o postup opět do 1. ligy. Dokonce před posledním kolem jsme drželi postupovou příčku ale, závěrečný zápas nás odsunul na nepopulární nepostupové 2. místo. B družstvo opět vybojovalo 3. místo v divizi. V kategorii dorostu nám po dohodě přenechala LTC Houštka nejvyšší soutěž dorostu Junior Tour, s posilami jsme vybojovali pěkné 4. místo. V jednotlivcích dosáhly výrazných úspěchů Brůchová a Válková na mistrovství ČR, Brůchová obsadila 3. místo ve dvouhře a Válková 2. místo ve čtyřhře.V celostátním žebříčku je Brůchová na 41. místě, Tomáš Zima ve starších žácích na 19. místě, příslibem jsou výkony mladší žákyně Terezy Vajsejtlové, která se na redukovaném žebříčku umístila na 10.-11. místě v ČR. BPBP Optim Tour ovládli letos Tomáš Pitra z I. ČLTK a Barbora Krejčíková z Prostějova. Vynikajícím úspěchem bylo 3. místo domácí Lenky Brůchové.Ve stavební oblasti stojí za zmínku zakrytí terasy markýzou, k velké spokojenosti všech členů klubu.V září 2012 proběhla v tenisovém areálu oslava 110 let od založení tenisového klubu v Mladé Boleslavi, při této příležitosti bylo předáno vyznamenání nejstaršímu hrajícímu členovi Ing. Františku Glázrovi k jeho 90. narozeninám, dále Zdenku Přibylovi za vedení kronika a Lence Brůchové za úspěchy v závodní činnosti.

→ 2013 ←

Pro rok 2013 bylo rozhodnuto prodat 2. ligu a plně se soustředit na divizní tým, složený výhradně z odchovanců. Divizní už nyní A družstvo s přehledem obsadilo střed tabulky, u mládeže převyšovaly úspěchy individuelní nad týmovými.Letošní ročník turnaje BPBP Optim Tour ovládl David Šimůnek z I.ČLTK Praha a k velké radosti nás všech domácí boleslavská Eva Válková !!! K vítězství Evy Válkové přidala Lenka Brůchová vítězství ve čtyřhře a medailová umístění ještě rozšířila Eva Válková o 3. místo ve čtyřhře.Na závěr roku proběhly volby výboru na nové tříleté období, zvoleni byli Ing. Nezavdal, Ing. Ortcykr, Ing. Křováček, RNDr. Šťastný, Vondráček, Vajsejtl, Erben.

 

Rok 2014 byl ve znamení smolného 2. místa divizního A týmu dospělých. Výborných výsledků v individuelních soutěžích  letos dosáhly v kategorii dospělých Eva Válková, která zakončila rok na 33. místě celostátního žebříčku, mimo jiné obsadila na mistrovství ČR dvě třetí místa, jak ve dvouhře tak ve čtyřhře  a Tereza Vajsejtlová v kategorii mladších žaček, která ukončila rok na 8. příčce žebříčku ČR, což je zřejmě jedno z nejlepších umístění v historii našeho tenisového klubu. Tereza zaznamenala plno úspěchů jak v tuzemsku tak v zahraničí, největším úspěchem je ale asi 2. místo na mistrovství ČR ve čtyřhře a 3. místo na mistrovství ČR ve družstvech s týmem I:ČLTK Praha.10. jubilejní ročník turnaje BPBP Optim Tour ovltu Milovice a Natalie Cváčková z klubu Agrofert Prostějov. Ve čtyřhře vybojovala domácí Eva Válková cenné první místo.

Co se týče našeho krásného tenisového areálu, snažili jsme se paralelně s realizovanou revitalizací parku Štěpánka investovat  i my, celé jarní a letní období probíhaly práce na opravách budovy, šaten a klubovny. Byla položena nová střešní krytina jak nad šatnami tak nad klubovnou, mezi klubovnou a objektem šaten byla vybudována nová střecha včetně nové konstrukce, neboť tato část střechy se při zahájení prací zcela rozpadla. Na střeše nad klubovnou byla položena nová terčová dlažba se sponzorským přispěním pana Řezáče, byla opravena atika včetně oplechování, osazeno zábradlí a tím vznikla terasa s výhledem na dvorce 1 a 2. Dále byly opraveny svody vody a instalovány po celém objektu hromosvody včetně revizní zprávy. Dále byl opraven komín krbu včetně nátěru, byly natřeny dřevěné části teras, byla vyměněna splachovadla na pánském a dámském WC. Jsou zahájena jednání se zástupci města o převodu pozemků pod dvorci 3-10, na základě doporučení odborníků byly pokáceny dva smrky, které rostly na pozemku LTC, oba stromy byly svým stavem nebezpečné jak z titulu rizika újmy na zdraví tak z titulu možnosti poškození majetku klubu.

→ 2015 ←

Začala generální oprava  osmi kurtů firmou SIBERA SYSTEM. Práce proběhly na kurtech 3-10.

dospeli a

dospeli a

 

 

 

 

 

 → 2016 ←

Rada města schválila výpůjčku několika pozemků pod tenisovými kurty na Štěpánce společnosti LTC Mladá Boleslav, a to s účinností od 1. 5. 2016, na dobu určitou po dobu 30 let, za účelem užívání pozemků k rekreaci a sportu a s povinností nájemce udržovat pozemky v čistotě. Informoval o tom náměstek primátora Jiří Bouška.

 → 2020 ←

Pánové Václav Škába, Ferdinand Butaš a Karel Kozák zrekonstruovali podle fotografie z roku 1926 vlajku LTC Mladá Boleslav. Vlajka je vyvěšována při mistrovských utkáních a turnajích.

dospeli a

 

 

 

Předsedové LTC Mladá Boleslav     

Dr. Karel MEISSNER 1927-1940
Ing. Vladimír GEDUŠ 1949-1953
Vratislav MOSKURA 1953-1956
JUDr. Adolf ŠTYLEC 1956-1959
JUDr. Jaromír VANÍČEK 1959-1962
JUDr. Adolf ŠTYLEC 1962-1965
JUDr. Jaromír VANÍČEK 1965-1981
Miloslav ŠULC 1981-1985
Petr KŘOVÁČEK 1985-1991
Josef HRADEC 1991-2013
Ing. Jiří NEZAVDAL 2013-2022
Ing. Jiří Kozderka 2022-