Vítáme Vás v tenisovém klubu LTC Mladá Boleslav

Tenisový klub, založený v roce 1902, najdete v krásném prostředí lesoparku Štěpánka. Areál s 10 venkovními kurty patří k nejhezčím v České republice. Klub sdružuje okolo 300 členů všech věkových kategorií.
  
 
 

Rezervační systém - pravidla

Popis kreditního (bodového) systému v rámci rezervací:

Kreditní systém hodnocení rezervací byl vytvořen na základě velké vytíženosti rekreačních dvorců v pracovních dnecha to v času od 16:00 hod. do 18:59 hod. Cílem je spravedlivý způsob přerozdělení rezervací v tuto dobu na všechny členy LTC MB hrající tenis rekreačně. Systém rezervací je možné provozovat díky internetovému připojení, které je v areálu LTC MB k dispozici. Každý člen LTC MB, který hraje rekreační tenis, má k dispozici na každý týden stejný počet kreditů (bodů), které může svými rezervacemi „utratit“ (tato suma je nastavena na 6 kreditů - bodů).

1 hodina dvouhry je v pracovní den od 16:00 hod. do18:59 hod. ohodnocena 2 body.
1 hodina čtyřhry je v pracovní den od 16:00 hod. do18:59 hod. ohodnocena 1 bodem.

- Každý člen si tedy může v průběhu jednoho týdne v času od 16:00 hod. do 18: 59 hod. sehrát např. 3 hodiny dvouhry nebo 6 hodin čtyřhry – utratí tak svou porci kreditů na týden.
Systém hlídá, aby nedošlo k vložení rezervace s hráči, kteří mají svou sumu kreditů na týden již utracenou a takovou rezervaci neumožní.


- Při vkládání rezervace lze ještě před jejím uložením zkontrolovat, aktuální stav bodů hráčů, kteří jsou před vyplněny v polích: hráč 1 až hráč 4.
"Neutracené“ body každého člena se nepřevádí do dalšího týdne.
- Nebude-li kurt rezervován ½hodinu před daným začátkem, může na něm hrát kdokoli z členů a body se mu nezapočítávají – rezervování se nezapisuje do systému.
- Zrušení rezervace je umožněno do času maximálně ½hodiny před daným začátkem rezervace.
- Rezervování může probíhat 7dní dopředu od aktuálního dne. 7.den se otevře pro rezervování vždy o půlnoci.
- Rezervaci může zrušit pouze člen, který ji zadával nebo správce
- Hráč, který nemá možnost rezervovat si hodinu na kurtu sám (nemá přístup k internetu), se může obrátit na jiného člena klubu,který má do systému rezervací přístup nebo na správce, kterýmu hodinu v systému rezervuje.
- Hraní jakéhokoli hráče-nečlena (platí si jednotlivou hodinu hraní) vkládá do rezervací správce.
- Body nejsou přenositelné na jiného hráče.
- Správce dohlíží na shodu zadávání jednotlivých rezervací v systému s fyzickými jmény hráčů na kurtech a při porušování(zneužívání)systému (např. na kurtu nebude hrát hráč, který je zapsán) je oprávněn udělit na daný týden tzv .mínus   body podle svého uvážení. Tyto záporné body se promítnou do sumy kreditů (bodů) postiženého hráče.
- Zůstane-li kurt rezervován a nikdo se nedostaví do 10minut od začátku může být obsazen kýmkoli, jak tomu bylo doposud a hráči , který rezervaci zapomněl zrušit, správce může přidělit mínus body.
- V případě, že hra na rezervovaném kurtu nemohla proběhnout vlivem nepříznivého počasí a zadavateli v danou dobu není systémem povoleno její zrušení, požádejte (ještě tento den) správce o její zrušení. Body se vám tímto zásahem      samozřejmě nezapočítávají do povolené sumy bodů určené na týden.LTC MB si vyhrazuje právo rušit rezervace rekreačních hráčů v případě, že se např. daný turnaj vlivem špatného počasí nestihne dohrát do původně plánovaného času. Ujistěte se tedy, pokud to je možné, o stálosti vaší rezervace v systému.

Celý popis rezervačního systému.