Vítáme Vás v tenisovém klubu LTC Mladá Boleslav

Tenisový klub, založený v roce 1902, najdete v krásném prostředí lesoparku Štěpánka. Areál s 10 venkovními kurty patří k nejhezčím v České republice. Klub sdružuje okolo 300 členů všech věkových kategorií.
  
 
 

Stanovisko ke sportování v areálu LTC

Vážení sportovní přátelé,

I. Usnesením vlády české republiky č. 452, ze dne 23.4.2020, byl dosavadní obecný zákaz pohybu osob a nahrazen pravidly uvedenými v Usnesení č. 452. Došlo k zásadnímu kroku v podobě navýšení počtu společně sportujících osob na 10.  Usnesení vlády je nyní koncipováno odlišným způsobem, než předešlá opatření Ministerstva zdravotnictví.  Pro sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tedy platí následující podmínky:
-  nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry

Celý text